mandag den 8. september 2014

Start med sandheden.

Denne blog er skrevet af mig og kunne ligegodt være sagt med mine egne ord uden manuskript.

Når jeg skriver om Jesus, så er det mit tilhørsforhold, det er min tolkning af ordveksling som kommer frem. Jeg tror at Jesus er sig selv. Det vil sige at sandheden om Jesus, den kender han bedst selv som mennesket i treenigheden: faderen, sønnen og ånden.

Min vigtigste trossætning er, at Jesus var forud han blev menneske, han har levet blandt mennesker og er død, han har besejret livets grænse: døden, han kom tilbage til livet i denne verden og var sammen med sine nærmeste, og han er nu hos sin fader, som i daglig tale er alles gud. Alt hvad mennesker mener er umuligt, usandsynligt eller uden bevis, det gives mennsker - som faderen selv vil det - med ånden som udsendes fra sønnen og faderen. Og det som for mennesker er muligt, naturligt eller selvfølgeligt, det sker og faderen har ære.

Men hvad jeg her har skrevet eller skriver - selv om jeg kalder det "min egen sandhed" eller "min oplevelse" - så er det faderen (gud) som er sandheden om sig selv og om alt til alle tider.

Når du læser dette og mere til, som jeg skrev og skriver, så er der altså en mere direkte vej til den eneste sande gud: dit eget forhold til selv samme treenighed: faderen, sønnen og ånden.

Jesus levede i et folk som havde én gud, skjult for menneskers erkendelse. En gud som en fader for sine børn eller som en herre for sine tjenere. En god gud, en levende gud og en realistisk gud. En almægtig og egenrådig gud som selv fortsat kan og kunne alt muligt. Når jeg har valgt Jesus som medmenneske og fastholder at han er, så er jeg aldrig alene, så har jeg dermed valgt Jesu eget forhold til faderen. Bliver der tale om tro - hvad tror jeg? - så er det Jesus og hans tro på faderen som også er min tro.

Jesus er det eneste menneske i livet i denne verden som er elsket af faderen på en fuldkommen måde. Jesus har således et direkte forhold til faderen i kærlighed, han og faderen er ét. Jeg er menneske i verden. Naturligvis lever jeg med mine egne muligheder - jeg er den jeg er. Jeg har også et forhold til faderen. Idet Jesus gives til kende for mig, så er min situation fornyet og mine muligheder er udvidet: jeg er ikke længere den ene af to ukærlige mennesker, ej heller er jeg den ene af et par, hvor et kærligt menneske elsker og hjælper et ukærligt menneske med at leve livet, nej, jeg er sammen med et medmenneske som har nok til at vi begge kan leve i faderens kærlighed til sønnen, nok til én mere, ja, nok til mange.

Jeg tror at Jesus er sandheden om sig selv. Sandheden om trenigheden: faderen, sønnen og ånden er i ham. Start med sandheden. Gud er kærlighed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar